TypischPuur_Visitekaartje_85x55_DRUK-3

Waarom TypischPuur

TypischPuur werkt volgens het TaPas-gedachtegoed. Waarbij TaPas staat voor Talent en Passie. Wij zijn verantwoordelijk voor TaPasCity Nederland.

Voor meer informatie over dit wetenschappelijk gevalideerde gedachtegoed: http://www.tapascity.com

TypischPuur maakt tevens onderdeel uit van de TaPasCity cockpit. Net zoals het TaPas-gedachtegoed nog steeds een unieke manier is om naar talent en passie te kijken, hebben we onze organisatie op een unieke manier vorm gegeven.We groeien op een organische manier met en door bevlogen medewerkers die elk vanuit hun eigen TaPas onze community versterken en elkaar ondersteunen.

Tapas Cockpit

Vanuit onze eigen TaPas dragen wij, op een integere, professionele wijze bij aan het welzijn van mensen.
“Zijn” is een werkwoord!

“TypischPuur” gaat uit van drie stappen. Drie stappen om tot een meer voldoening gevende
werk-, studie- en/of leefomgeving te komen

 V

1- Inzicht

Wij ondersteunen mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) in het (terug) ontdekken en inzicht te krijgen in wie ze zijn, waar ze voor staan, en waar hun potentieel ligt!

2- Grip

Met deze verkregen inzichten leer je “mechanismen” te herkennen. Herkennen leidt uiteindelijk tot erkennen en dit geeft grip. Je staat weer aan roer van jouw eigen leven. Kinderen en jongeren kunnen oefenen met hun (te ontwikkelen) talenten. Hierdoor krijgen zij meer zicht op wie ze zijn en dat geeft zelfvertrouwen.

3- Perspectief

Doordat je weer in je kracht en aan je eigen roer staat, ben je in de gelegenheid zelf invulling te geven aan jouw eigen werk-,studie- en leefomgeving! En kun je jouw talenten als kind, jongere gaan ontwikkelen

Wij zijn er van overtuigd dat wij alleen hierbij kunnen ondersteunen als wij vanuit onze eigen kernwaarden, talenten en passies invulling geven aan deze missie.

Wat is TypischPuur?

Wanneer je zoekt op www.vandale.nl worden de volgende definities van de woorden typisch en puur gegeven:

Betekenis ‘ typisch ‘ ty·pisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) karakteristiek, kenmerkend

Betekenis ‘ puur ‘ puur (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) zuiver, onvervalst

De combinatie van beide woorden “TypischPuur” staat voor wie wij zelf zijn en hoe we mensen begeleiden. Authentiek, Eigen, Typisch en Puur onszelf.
Leven, leren en werken vanuit je talenten en je passie is een weldaad. Je zit dan op je bron, leeft puur vanuit jouw kern, geeft betekenis aan je leven en je hebt energie!

Zijn wie je bent, begint bij “waarnemen wie je bent”,
om van daaruit keuzes te maken en willen bewegen in een richting die bij jouw talenten past, waarmee je zorgt voor perspectief!

Contact

15 + 8 =