TypischPuur_Visitekaartje_85x55_DRUK-3

Burn-out

 

Niet alleen work-life balance is van belang. Het idee of het gevoel dat je omgeving je talenten of jouw unieke bijdrage niet ziet, is de voornaamste oorzaak van burn-out.

Wanneer je het gevoel krijgt dat je omgeving je inzet niet waardeert, ga je alsmaar harder werken in de hoop dat je bijdrage toch maar gezien wordt. Je doet dat niet vanuit passie voor je job maar wel om een gevoel van controle te krijgen over de waardering van jouw expertise. Het is juist díe inspanning die je voortdurend levert, die ervoor zorgt dat je in een burn-out terecht komt. Je verliest daarbij jezelf, je eigen waarden en normen en kunt geen grenzen meer stellen.

Wat kun je zelf doen om een burn-out te voorkomen? Hoe zorg je na een burn-out dat je weer kan re-integreren in je werk?

Hoe kan een organisatie vorm geven aan beleid op voorzorg (preventie), zorg en nazorg van verzuim- en burn-out?

TypischPuur Burn-out preventie traject zorgt ervoor dat:

 Je als werknemer:

 • inzicht hebt in je talenten en valkuilen
 • inzicht hebt in wat je (binnen je huidige werkcontext) energie kost en nog energie geeft
 • je bewust bent van jouw controlemechanismen die je (onbewust) inzet wanneer je stress ervaart en controle wilt houden
 • je jouw zelfregulerend vermogen verhoogt
 • weer persoonlijke verantwoordelijkheid kunt nemen; de cruciale factor bij het voorkomen van een burn-out

De organisatie:

 • Inzicht heeft in oorzaken van stress op individueel, team en/of organisatie niveau
 • Kan zorgen voor het versterken van mentale veerkracht bij medewerkers
 • Het professioneel welbevinden binnen de organisatie kan vergroten
 • Re-integratie van uitgevallen medewerkers vorm kan geven
 • Medewerkers heeft die door zelfmanagement (weer) vorm kunnen geven aan persoonlijk leiderschap
 • Verzuim kan terugdringen en kan zorgen dat medewerkers sneller weer operationeel kunnen zijn.
 • De kosten van burn-out en verzuim fundamenteel kan verlagen

 

Burn-out begeleiding

Een werknemer is gemiddeld al 1 maand thuis voordat de diagnose burn-out wordt gesteld door een arts en hij/zij daadwerkelijk ziek is gemeld bij de Arbodienst. Het is niet zo dat met een paar weekjes rust een burn-out weer over gaat. Er is méér nodig!

Inzicht in (persoonlijke) oorzaken, wát kost mij op dit moment zoveel energie?, zelfcontrole en versterken van de mentale veerkracht kan weer zorgen voor bevlogenheid in je werk.

Met de juiste begeleiding zorgt TypischPuur ervoor dat een werknemer goed kan re-integreren na een burn-out.

TypischPuur biedt burn-out preventie -en begeleiding aan in collegiale samenwerking met:

 • Anky Vlemmings; Psychologe Praktijk0164 praktijk0164.nl
 • Esther Greveling; Fysio-logisch Fysiotherapie en bewegingsadvies fysio-logisch.nl én Ooolijf; praktijk voor complementaire geneeskunde. Voor emotionele, fysieke en energetische balans www.ooolijf.nl

 

Workshops

TypischPuur verzorgt daarnaast diverse workshops en trainingen over burn-out en versterken van je mentale veerkracht.

 

 

 

 

Contact

14 + 3 =